Algemene beschouwingen 2021, deel drie; Gezonde samenwerking en Gezonde dorpen

Gezonde samenwerking

Gaat samenwerken over gezondheid of willen we gezonde samenwerking? Beiden.

In deze tijd is gebleken hoe belangrijk regionale samenwerking en slagkracht zijn. De GGD's staan plots langdurig in de spotlight en draaien overuren om het landelijk coronabeleid uit te voeren. Uithoudingsvermogen is van belang. Ook de gebiedsgerichte samenwerking is in de lift. De terugkeer van de F1 in Zandvoort heeft ons wakker geschud. Voor versterking van onze kernkwaliteiten zoeken we elkaar op: een regiovisie op de binnenduinrand, de bereikbaarheid en het energievraagstuk van zon + wind op land. De VVD wil samenwerken op inhoud, waardoor opgaven beter op hun plek vallen of leiden tot herdefiniĆ«ring. 

Gezonde dorpen 

De VVD wil groen en dorps samenleven. We maken allemaal gebruik van onze wegen, lanen, water, parken, pleintjes, plantsoenen, zeker nu, in coronatijd. Het houdt ons gezond.  

De publieke ruimte verbindt ons. We zijn bij uitstek een beheergemeente en willen innovatief onderhoud. Maar dit kan niet overal tegelijkertijd en kent een lange aanloop. 

Er zijn daarom meerjarenplannen met fasering in deelprojecten.  

De VVD wil in deze beschouwingen aandacht vragen voor de kwaliteit van de openbare ruimte in de kern Bloemendaal, in het bijzonder van het dorp en de voorbuurt. We zien kansen door een herinrichting te onderzoeken om het gebied zo in te richten dat het tevens een ontmoetingsplek voor inwoners kan zijn. Ook hebben wij kennisgenomen van het Burgerinitiatief Korte Kleverlaan en omgeving en de zorgen om verkeersveiligheid. Samen genoeg redenen om er een onderzoek naar te laten doen en we zullen daarvoor een motie indienen.