Nieuws

 • Geslaagde Kickoff met Martijn Bolkestein

  17 juli − Woensdag 15 juli jl waren we te gast bij Het Wapen van Kennemerland in Haarlem voor de Kickoff van een reeks evenementen die het bestuur gaat organiseren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Lees verder

 • Hoera! Nico 5 jaar onze wethouder

  10 juli − Vanochtend hebben Rolf, Eelke en Albertine de jubilaris overvallen bij zijn eerste meeting van de dag! Een hele verrassing. Lees verder

 • Verslag VVD fractie van de corona periode tot en met het reces

  07 juli − Donderdag 12 maart jl. was de laatste gemeenteraadsvergadering, waarin we gewoon naast elkaar in onze “bankjes” zaten. De laatste vergadering voor de intelligente lock-down inging. Daarna kwam het nieuws dat we veel zaken buitenshuis niet meer mochten doen. Dus ook de gemeenteraad mocht niet meer bij elkaar komen. Lees verder

 • Martijn Bolkestein maakt entree in Tweede Kamer

  28 juni − Martijn Bolkestein is vanaf 2 juli 2020 lid van de Tweede Kamer. Lees verder

 • VVD gaat na second opinion op de kosten akkoord met investering in nieuwe brandweerkazerne Bennebroek (2)

  17 juni − Op de huidige locatie Wilhelminalaan in Bennebroek komt een nieuwe kazerne voor de vrijwillige brandweer in Bennebroek, de huidige brandweerkazerne is aan vervanging toe. Hier komt tevens een nieuwe voorziening voor de buitendienst van de gemeente. De stallingsmogelijkheid van de buurtbus 401 blijft ook op dit terrein. De veiligheidsregio Kennemerland (VRK), waaronder de vrijwillige brandweer Bennebroek valt, heeft een programma van eisen opgesteld voor de bouw van de kazerne. Lees verder

 • Nieuwe Bloemendalers

  27 mei − De VVD Bloemendaal kiest voor huisvesting van nieuwe Bloemendalers via de woningbouwverenigingen in bestaande woningen. De locatie Dennenheuvel is te gebruiken voor tijdelijke opvang om achterstanden in te lopen. Goede begeleiding biedt de beste kansen op een succesvolle integratie. Lees verder

 • Koop lokaal!

  15 mei − Koop lokaal, steun de ondernemers bij jou in de beurt. Lees verder

 • Annulering VVD-evenementen

  16 maart − De VVD volgt zorgvuldig alle ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus en volgt daarbij de adviezen van het RIVM op. Daarom is besloten om alle VVD-evenementen zowel lokaal, regionaal als landelijk af te gelasten tot ten minste 6 april. We blijven de ontwikkelingen nauw volgen en houden de situatie goed in de gaten. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kun je contact opnemen met het Algemeen Secretariaat. Lees verder

 • Politiek Café

  04 maart − Energietransitie, iedereen krijgt ermee te maken. Bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van oplossingen om hun voetafdruk te verkleinen , de overheid neemt maatregelen om de doelen voor 2050 te halen en ook in de privésituatie zijn er vele initiatieven, groot en klein, om een duurzame toekomst te realiseren. Lees verder

 • Politiek Café, Café Sligting, Overveen

  27 januari − Door doelgerichte innovatie en goede coördinatie kunnen de kosten van de energietransitie flink omlaag.(TNO, maart 2019) Lees verder

 • Vinger aan de pols in de regio

  23 december − Voor onze gemeente is de meest belangrijke regiotafel de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Op 1 november was er de MRA raads- en statenledenconferentie. Lees verder

 • Ambtelijke samenwerking met Heemstede

  19 december − De gemeente Bloemendaal werkt bestuurlijk samen met diverse andere gemeenten en overheden op verschillende terreinen omdat regionale samenwerking onontbeerlijk is voor een optimale dienstverlening aan inwoners en bestuurskracht als zelfstandige gemeente. Lees verder

 • Inspraak voor onze inwoners uitgebreid

  18 december − Op verzoek van een groot aantal fracties, waaronder de VVD, zijn de inspraakmogelijkheden uitgebreid. Lees verder

 • Integriteitsmeldingen

  18 december − Tijdens de laatste raadvergadering van 2019 zijn zestien integriteitsmeldingen afgedaan. Lees verder

 • Bestemmingsplan Park Vogelenzang

  18 december − De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Park Vogelenzang vastgesteld. Lees verder

 • Open Fractie maandag 9 december 2019

  09 december − De VVD-fractie Bloemendaal nodigt u uit voor de eerste Open Fractie. Dit is een nieuw initiatief om het voor u gemakkelijk te maken om de zaken die u bezighouden direct met de fractie te bespreken. De fractie vindt het op haar beurt leuk om te horen wat er bij u leeft! Lees verder

 • Algemene beschouwingen - Bloemendaal is het waard om samen voor te knokken.

  07 november − Algemene beschouwingen - Bloemendaal is het waard om samen voor te knokken. Lees verder

 • VVD Bloemendaal steunt investeringen in het spoor tussen Haarlem en Zandvoort

  03 november − De Gemeenteraad van Bloemendaal heeft donderdag 31 oktober 2019 besloten de bijdrage van Bloemendaal aan de upgrade van de treinen naar Zandvoort vrij te geven. Lees verder

 • Politiek café Bloemendaal

  02 oktober − Politiek café Bloemendaal – Mobiliteit, bereikbaarheid en F1 Lees verder

 • Balans is zoek in sociaal domein, ook in Bloemendaal

  17 juli − De taken en verantwoordelijkheden die de gemeente Bloemendaal heeft op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zijn niet meer in balans met de bijdragen die de gemeente ontvangt van de rijksoverheid. De decentralisatie van het sociaal domein loopt voor Bloemendaal, net zoals voor veel andere gemeenten in Nederland, uit op een financieel fiasco. Gemeenten zijn verplicht de wet uit te voeren met minder rijksgeld en hebben van de Tweede Kamer geen instrument meegekregen om de lasten te beheersen. Lees verder