Spreektekst Blekersveld

Vorig jaar rond deze tijd werden we als raad volstrekt verrast door de verantwoordelijk wethouder dat wij een enorme achterstand opgelopen hebben ten aanzien van de statushoudersopvang, onze nieuwe Bloemendalers.

We spraken toen gezamenlijk af tijdige oplossingen te zoeken waar maximaal draagvlak voor zou zijn. Ik herhaal het nog maar even: tijdig met maximaal draagvlak.

Waar staan we nu. 

Op basis van een wankel, beperkt gedragen amendement worden nu pogingen ondernomen een project te realiseren waar allerminst draagvlak voor is en een project wat 100% zeker niet tijdig zal zijn. 

De tegenstellingen rond dit project worden steeds dieper en scherper. Met welk mandaat de realisatie maandag gestart is, is ons volstrekt onduidelijk.

Maandagavond heeft de VVD fractie een online sessie gehad met vertegenwoordigers van inwoners uit Overveen. Eén ding is duidelijk, er is absoluut geen sprake van enig draagvlak voor de plannen. 

De veel te laat aangekondigde werkzaamheden die afgelopen maandag gestart zijn hebben de tegenstellingen nog verder vergroot, nog verder verdiept. Onze inwoners zijn nu helemaal tot op het bot gemotiveerd elk besluit over bouwen op het Blekersveld tot in hoogste instantie aan te vechten

Wat is er door de verantwoordelijk wethouders nu eigenlijk bereikt dit jaar: 

Scherpe tegenstellingen in de gemeenteraad

Erger nog: scherpe tegenstellingen tussen de gemeente en haar inwoners

Belangrijker nog: geen enkel zicht op een tijdige, concrete oplossing voor onze nieuwe Bloemendalers. 

Is er dan helemaal niets gelukt door het college? 

Toch wel. 

Bijna de helft van de taakstelling ten behoeve van huisvesting voor onze nieuwe Bloemendalers wordt as we speak gerealiseerd via de bestaande woningvoorraad. 

Horen we daar klachten over? Wij niet. Biedt dit kansen voor de nieuwe Bloemendalers? Volop.

De taakstelling die nog resteert aan het einde van dit jaar is nog maar iets meer dan de helft van de oorspronkelijke achterstand. Als we in 2021 eenzelfde aantal nieuwe Bloemendalers huisvesten in de bestaande woningvoorraad is de achterstand vrijwel verdwenen. Zonder tegenstellingen, zonder enorme onzekere investeringen.

Is het proportioneel de inmiddels veel lagere taakstelling met bestuurlijk geweld en tegen enorme kosten die daarbij horen af te blijven dwingen op het Blekersveld? 

Gaat dat met alle tegenstellingen die georganiseerd zijn überhaupt een oplossing bieden? Is dat kansrijk voor een structurele oplossing en biedt dit de beste voorwaarden voor onze nieuwe Bloemendalers? 

Wij denken van niet. Wij zijn overtuigd van niet.

Wij zijn ervan overtuigd dat, hoewel te laat, het zelfs sneller gerealiseerd zal worden in de bestaande woningvoorraad. 

Wij zijn vol vertrouwen dat de provincie te overtuigen is dat, hoewel te laat, waarvoor excuus, de oplossing via de bestaande woningvoorraad het meest kansrijk is en blijft.

Zeker kansrijker voor draagvlak onder onze inwoners, zeker kansrijker voor een goede start van onze nieuwe Bloemendalers, zeker kansrijker dan het huidige conflictmodel op het Blekersveld.