Openluchttheater Caprera: terug naar 12 voorstellingen per jaar met ontheffing voor geluid

Het openluchttheater Caprera ligt de VVD Bloemendaal aan het hart. Een mooie culturele voorziening waar wij trots op zijn en die we willen behouden.

Het jaarlijks programma kenmerkt zich door een uiteenlopend aanbod met voor iedere inwoner van Bloemendaal en de nabije omgeving wat wils. Het onderdeel pop is een van die onderdelen van de programmering. Een populair onderdeel, dat er voor zorgt dat de begroting kan sluiten en het bestaansrecht van het theater op langere termijn borgt. Het dilemma zit hem erin dat juist dit onderdeel zorgt voor veel geluid en overlast van  verkeer in de omgeving. Wij hebben natuurlijk begrip voor de omwonenden die de overlast ervaren van de evenementen met veel geluid. Anderzijds horen wij ook uit de omgeving dat niemand van Caprera af wil. 

 

De VVD heeft gezocht naar een nieuw evenwicht met minder popconcerten. Duidelijk is immers dat het succes een keerzijde heeft. In de algemene plaatselijke verordening is nu vastgelegd dat alleen op maximaal 12 vrijdag of zaterdagen per jaar voorstellingen mogen worden gehouden die meer geluid produceren dan de grenswaarden. Dus geen zondagen meer! De afgelopen jaren was een praktijk gegroeid met 25 van dergelijke voorstellingen. Op deze manier is aan knoppen gedraaid om enerzijds het succes van Caprera te continueren en anderzijds de ervaren overlast te verminderen. Het besluit zorgt voor een duidelijk beleid en een beheersbare situatie. Zomer 2021 zullen we zien hoe de nieuwe regeling uitwerkt.

 

Wim Brussaard