Bloemendaal Bereikbaar

Het dynamisch verkeersmanagement zorgt voor een betere afwikkeling van het verkeer, fietspaden worden opgeknapt en er zijn liften gekomen bij station Bloemendaal. Er komt geluidarm asfalt op de doorgaande wegen in woonwijken en er loopt een onderzoek naar het verbeteren van de veiligheid op de Julianalaan. Wij zijn er echter nog lang niet. Onze wens om van het viaduct van de westelijke randweg in Overveen een tunnel te maken, met een goede verbinding naar de Zeeweg is nog steeds een stip op de horizon. Samen met D66 en VDB hebben wij daarom tegen een motie van PvdA gestemd die opriep een onderzoek naar de betere verbinding met de Zeeweg te stoppen. Als VVD zullen wij het aanpakken van het doorgaand verkeer door Overveen blijven agenderen. De VVD is van mening dat alleen door in te zetten op alle vervoersmiddelen, auto, fiets en trein, de overlast van verkeer enigszins kan worden beteugeld. Om een goede verkeersafwikkeling te krijgen bij evenementen, zoals de F1, geldt dit principe ook: alle middelen inzetten en de pijn verdelen over de dorpen.