250 woningen op Park Vogelenzang in Bennebroek

De VVD heeft met het plan ingestemd omdat aan de voorwaarden van de VVD is voldaan: een landschappelijk groen karakter, behoud van het monumentale carré rond het hoofdgebouw en de openbaarheid daarvan, in hoofdzaak drie bouwlagen met een uitzondering naar vier bouwlagen en behoud van het bosje bij de Willinkschool als buffer tussen school en de verkeersontsluiting. Op verzoek van de VVD is de verkeersontsluiting aangepast, waardoor het toenemende verkeer als gevolg van de nieuwbouw de nieuwe wijk in en uit kan. Dat neemt niet weg dat er zorgen over het verkeer op de Rijksstraatweg zijn, als dat verkeer blijft groeien door ontwikkelingen om ons heen. In elk geval is onmogelijk gemaakt dat doorgaand verkeer dwars de Bloemhof gaat rijden door de bestaande knip (paal) ook in het bestemmingsplan vast te leggen.  

 

Talloze alternatieven zijn in die jaren langs gekomen, via watervilla’s aan de Leidsevaart tot de bouw van een grote supermarkt. Deze plannen haalden de eindstreep niet door het ontbreken van draagvlak in Bennebroek. Daarom is veel aandacht besteed aan het betrekken van inwoners en betrokken organisaties, zoals de dorpsraad Bennebroek en bewonersorganisaties aan de Leidsevaart via focusgroepen.

 

Bennebroek krijgt een nieuwe woonwijk. De scholen krijgen er leerlingen bij, de sportverenigingen nieuwe leden en de detailhandel nieuwe klanten. Dat is goed voor Bennebroek. De VVD kiest voor doen!