Bennebroek krijgt een nieuwe brandweerkazerne

De VVD heeft het initiatief genomen voor een amendement om alleen deze locatie aan de Wilhelminalaan te laten uitwerken. Een locatie aan de Binnenweg was voor de brandweer een mogelijk alternatief geweest. De locatie aan de Binnenweg bij het Rijksmonument Nederlandse Hervormde Kerk zou echter ten koste gaan van het cultureel historisch karakter, de natuurwaarden en parkeervoorzieningen voor de Tennis Vereniging Bennebroek, de kerk en het Jagershuis. De Hervormde Kerk en de historische vereniging Heemstede-Bennebroek hadden zich al uitgesproken tegen een kazerne aan de Binnenweg. De VVD heeft wel waardering uitgesproken voor het onderzoek dat de brandweer en college van B&W hebben gedaan naar alternatieve locaties. Het amendement is met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad.