VVD steunt plannen Vogelenzang Vitaal

De VVD wil nu dat het plan voortvarend wordt uitgevoerd. Wat de VVD betreft is dit een van de prioriteiten in deze raadsperiode.

Wat betreft het woningbouwprogramma heeft de Raad in meerderheid gekozen voor de vitale variant. Naast de VVD steunden ook D66, LB, VDB  en één lid van het CDA de vitale variant, samen goed voor een ruime meerderheid. Dit woningbouwprogramma levert naar verwachting de grootste bijdrage aan de vitaliteit van het dorp. Het programma maakt verjonging mogelijk, ook doordat doorstroming mogelijk wordt. Het aandeel goedkope koopwoningen is bedoeld voor starters en/ of mensen met een middeninkomen. Voor deze doelgroepen is zeer weinig tot geen aanbod op de bestaande woningmarkt in Vogelenzang. Ook start coöperatie Brederode Wonen binnenkort met de bouw van 21 sociale huurwoningen. Dat wijkt wel af van het streefgetal in Bloemendaal van een derde sociale huur. Het vitaler maken van Vogelenzang heeft voor de VVD echter zwaarder gewogen. Belangrijk voor de VVD is dat het de steun heeft van het dorp. Het voorstel is maatwerk. Het doet recht aan het proces dat is gevoerd met de inwoners van Vogelenzang en het doel dat is beoogd: een Vitaler Vogelenzang.

 

De volgende stap is het opstellen van een bestemmingsplan.