Nieuwe raad geïnstalleerd

Voor VVD-Bloemendaal nemen de volgende vijf personen voorlopig plaats in de raad: Nico Heijink, Albertine Zoetmulder, Annemieke Kwaaitaal, Rolf Harder en Carla Meyer-Wortelboer.

Dit team bestaat uit een mooie combinatie van ervaren raadsleden aangevuld met nieuwe gezichten. En het kan u niet ontgaan zijn dat de vrouwen goed vertegenwoordigd zijn. Wij feliciteren hen met hun aanstelling en wensen alle raadsleden de bestuurlijke rust toe om goed hun taak te kunnen uitvoeren.

De komende periode zal in beslag worden genomen door de coalitie-onderhandelingen en de aanstelling van de wethouders.

Wij  hopen van harte dat Wim Brussaard spoedig weer tot de Raad zal toetreden, aangenomen dat de VVD opnieuw (met Nico Heijink als wethouder) aan een nieuw College zal deelnemen. Ook is het vermeldenswaardig dat Sander van Rij de rol van fractie-assistent op zich neemt en na Wim de eerste is die voor onze partij tot de Raad zal toetreden. 

De vorming van het nieuwe College wordt door Nico Heijink, als fractievoorzitter van de grootste partij, met voortvarendheid ter hand genomen. Mocht Nico tot het College toetreden, zal Albertine Zoetmulder de taak van fractievoorzitter op zich nemen.

Wij danken onze stemmers voor het in ons gestelde vertrouwen en nemen de verantwoordelijkheid voor een stevig en harmonieus bestuur in Bloemendaal met enthousiasme in handen. Met alle partijen, dat spreekt vanzelf!