Wijziging bestuur

Onze voorzitter Eelke van Tienhoven heeft zijn positie in het bestuur opgegeven aangezien hij zich verkiesbaar heeft gesteld als fractielid in de gemeente Bloemendaal. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door Alexandra Beerens. Het bestuur gaat er vanuit dat er zeer binnenkort een geschrikte opvolger voor Eelke zal worden gevonden.

Leden die belangstelling hebben voor deze functie kunnen zich nog steeds melden bij Eduard Leutscher.

Pepe Blomsma is weer toegetreden tot  het bestuur. Hij neemt de rol van Vice-voorzitter Heemstede op zich. Pepe onderhoudt onder andere  de contacten met de fractie Heemstede en is nauw betrokken bij het verkiezingstraject voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.