Biodiversiteitsnota aangenomen

De VVD is blij met de nieuwe Biodiversiteitsnota, een update van ons groenbeleid. In de nota wordt het brede begrip biodiversiteit gedefinieerd en uitgelegd aan de hand van een TNO rangordemodel (Bakker et. al., 1979, figuur 5 in de nota). De gemeente Bloemendaal kent op basis hiervan ecologisch onderscheidende gebiedstypen. In de nota kan je per gebiedstype lezen over de natuurwaarden, de knelpunten, de kansen, de ideeën en concrete voorstellen voor behoud, herstel of ontwikkeling.

We vinden de insteek goed gekozen. Bewust en positief door met volle kracht te denken in kansen. Als een ingebakken basishouding voor ons allemaal in de toekomst : permanent op verstandige wijze bijdragen aan een nóg groener Bloemendaal.

 

We hebben een jaloersmakende startpositie: onze gemeente is ‘van nature’ al  royaal groen én heel veel inwoners, eigenaren, vrijwilligers, belangenverenigingen en organisaties zijn korter of juist veel langer al zeer betrokken en stevig actief. Mede dankzij hen is de nota verrijkt met vele ideeën.

 

De VVD heeft gewaakt voor ‘de wijze waarop’ je zo’n brede en belangwekkende nota vaststelt. Dat lijkt subtiel, maar toch belangrijk. Carla zegt hierover: “We wilden een amendement op de watervlo voorkomen. Dat zou zo maar kunnen gebeuren, want de biodiverse materie nodigt daar ons toe uit! De rol van de raad strekt verder dan dat. Vanuit dat perspectief wilden we het besluit beter maken en gelukkig is daar in de raad breed draagvlak voor gevonden”.  

 

Nu de nota is vastgesteld is de discussie niet klaar, integendeel. Alle aangereikte ideeën en concrete voorstellen in de nota zijn namelijk zuiver vanuit het ecologisch gezichtspunt geschreven. VVD deelt uiteraard de positieve grondhouding en het aanstekelijk enthousiasme in groen, groener, groenst, maar blijft voor de uitvoerbaarheid waakzaam op draagvlak, belangenafweging en realiteitszin.