De entree van kern Bloemendaal, verkeersveilig en mooi!

De VVD omarmt de initiatieven van de bewoners en ondernemers uit de Voorbuurt in Bloemendaal en de Korte Kleverlaan. Zij streven naar een mooier en verkeersveiliger entree van de kern Bloemendaal.

© Google Maps

De fractie is dit najaar in gesprek geweest met hen om hun ideeën aan te horen en heeft deze met een motie ingebracht. Deze is aangenomen in de Begrotingsraad van 5 november 2020. We hebben hiermee aandacht gevraagd voor de publieke ruimte: deze verbindt ons. De VVD wil bovendien graag samenhang zien in de voorgestelde maatregelen. Voor de Voorbuurt ziet de VVD graag oplossingen om de functies van doorgaande weg naar het dorp en verblijfsgebied waar men elkaar kan ontmoeten, te combineren. Voor de Korte Kleverlaan gaat het om aandacht voor de praktische verbeteringsvoorstellen uit het Burgerinitiatief. 

Met het onderzoek vragen we aandacht voor twee belangrijke speerpunten uit ons verkiezingsprogramma: verkeersveiligheid en het bewaren van een dorps en groen karakter.  Want we willen één van de mooiste gemeente van Nederland blijven! Het aspect beeldkwaliteit hebben we daarom extra benadrukt: het gaat ook om de belevingswaarde. Het 'goede gevoel' als je Bloemendaal bij de Kleverlaan binnenrijdt proberen vast te houden en door te zetten als je verder de kern inrijdt naar het dorp!