VVD gaat na second opinion op de kosten akkoord met investering in nieuwe brandweerkazerne Bennebroek (2)

Op de huidige locatie Wilhelminalaan in Bennebroek komt een nieuwe kazerne voor de vrijwillige brandweer in Bennebroek, de huidige brandweerkazerne is aan vervanging toe. Hier komt tevens een nieuwe voorziening voor de buitendienst van de gemeente. De stallingsmogelijkheid van de buurtbus 401 blijft ook op dit terrein. De veiligheidsregio Kennemerland (VRK), waaronder de vrijwillige brandweer Bennebroek valt, heeft een programma van eisen opgesteld voor de bouw van de kazerne.

Foto: Markus Spiske via Pexels

De VVD heeft in de Raad van 28 mei 2020 het belang van de vrijwillige brandweer in Bennebroek benadrukt en haar waardering voor de vrijwillige brandweer uitgesproken. Het behoud van de vrijwillige brandweer en een bijbehorende kazerne is noodzakelijk voor het dekkingsplan van de brandweer in onze veiligheidsregio. De programma’s van eisen zijn volgens de VVD een goede uitwerking van de bestuursopdracht van maart 2019. De geraamde kosten van ruim € 2,8 miljoen vallen echter aanzienlijk hoger uit dan eerder was voorzien. 

 

Second opinion en geen budgetoverschrijding toegestaan

De VVD heeft in de commissievergadering van 14 mei 2020 gevraagd om een second opinion op de kostenraming en kostenbeheersing. 

De burgemeester en de VRK zijn erin geslaagd die second opinion voor de Raad op tafel te krijgen. De second opinion heeft de VVD voldoende vertrouwen geboden om nu het besluit te nemen voor een investeringskrediet van maximaal € 2,5 miljoen als totaalbedrag voor brandweerkazerne, faciliteit buitendienst en tijdelijke voorzieningen gedurende de bouw. 

Met een gezamenlijk amendement van VVD, D66 en CDA is de second opinion verankerd in het raadsbesluit. Budgetoverschrijding is volgens het amendement niet toegestaan. Het college en de VRK hebben nu het mandaat om de bouw voor te bereiden. 

 

Verdere proces

Met het nu vastgestelde Programma van Eisen wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit voorlopige ontwerp zal gedeeld worden met belanghebbenden en zij worden tevens geraadpleegd. Vervolgens wordt dit verwerkt tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp wordt aan het college voorgelegd. Na het doen van een sloopmelding kan de huidige brandweerpost gesloopt worden. Na het aanvragen van een omgevingsvergunning kan de bouw starten.

 

Eerder bericht: Bennebroek krijgt een nieuwe brandweerkazerne, maart 2019