Inspraak voor onze inwoners uitgebreid

Inspraak door onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen bij politieke besluitvorming is een belangrijk instrument om tot goede besluiten te komen. De VVD-fractie zit er immers niet voor zichzelf, wij doen ons werk in het algemeen belang.

Tot voor kort was inspraak alleen mogelijk via rechtstreeks contact met de raadsfracties, bij ‘burgers aan het woord’ over elk zelfgekozen onderwerp voorafgaand aan beeldvormende avonden op het gemeentehuis of tijdens deze beeldvormende avonden zelf over het onderwerp wat op de agenda stond. 

Op verzoek van een groot aantal fracties, waaronder de VVD, zijn de inspraakmogelijkheden verder uitgebreid. Naast de drie bestaande momenten om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen is het nu ook mogelijk nog een keer uw mening te geven in de commissievergadering waarin het onderwerp geagendeerd staat. Binnenkort zal ook de website van de gemeente Bloemendaal worden aangepast om alle inspraakmogelijkheden weer te geven.


U bent van harte welkom!