Integriteitsmeldingen

In de gemeente Bloemendaal is in de afgelopen bestuursperiode een honderdtal meldingen van schending van de integriteit gedaan tegen (oud-) bestuurders en (voormalige) ambtenaren door de raadsleden Marielys Roos en Rob Slewe van de fractie van Hart voor Bloemendaal. Een unicum, er is geen enkele gemeente in Nederland met een dergelijk groot aantal meldingen.

Tijdens de laatste raadvergadering van 2019 zijn de eerste zestien meldingen afgedaan. Al deze meldingen hadden betrekking op burgemeester Elbert Roest. De gemeenteraad heeft locoburgemeester Nico Heijink verzocht deze meldingen objectief te onderzoeken en de resultaten voor te leggen aan de raadsleden. Uit dit onderzoek bleek dat er absoluut geen enkele sprake is van enige schending van de integriteit door de burgemeester. 

Meldingen van schending van de integriteit zijn een serieus middel om misstanden in het openbaar bestuur aan de kaak te kunnen stellen. Om die reden worden deze meldingen altijd nauwgezet en zeer zorgvuldig onderzocht. Dat is een tijdrovende en zeer kostbare aangelegenheid. 

Rolf Harder heeft namens de gehele VVD-fractie de zorg uitgesproken over de manier waarop de fractie van Hart voor Bloemendaal meldingen ‘gebruikt’ als politiek instrument om allerlei (oud-) bestuurders en (voormalige) ambtenaren in de verdachtenbank te plaatsen. Dat dit gepaard gaat met grote inspanning qua toetsing en hoge kosten is kennelijk geen afweging voor de melders. 

De VVD-fractie is van mening dat er niet alleen een grote verantwoordelijkheid rust op een zorgvuldige afdoening van alle meldingen; er rust ook een even grote verantwoordelijkheid op de melders om geen misbruik te maken van ‘meldingen van schending van de integriteit’ voor oneigenlijke doelstellingen. Wij roepen de melders dan ook op alle openstaande meldingen te heroverwegen.