Politiek café Bloemendaal

Op 7 oktober is de fractie van de VVD Bloemendaal in café Vooges om met leden op een informele manier van gedachten te wisselen over verschillende politieke thema’s. Nadruk zal deze keer liggen op mobiliteit en bereikbaarheid. Zeker met het oog op de Formule 1 volgend jaar in Zandvoort is dit een belangrijk punt, maar ook  mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in bredere zin zullen aan de orde komen.

In verband met beperkte ruimte graag opgeven via voorzitter@vvdbloemendaal.nl