VVD werkt mee aan sociale woningbouw in Vogelenzang

Met het besluit van de Raad kan het college nu een omgevingsvergunning verstrekken. Het gebouw wordt maximaal 10 meter hoog. De VVD was net als CDA en HvB kritisch over de architectuur. De VVD diende samen met D66 en CDA, mede gesteund door VDB en HvB, een amendement in tegen een subsidie van € 255.000 voor duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente heeft geen subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen bij dergelijke projecten. Net zoals ieder ander moet Brederode voldoen aan de eisen die de wet aan woningen stelt. Bovendien weegt mee dat een kerntakendiscussie loopt vanwege de financiële tekorten in het sociaal domein. Wij hebben duidelijk gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor een sluitende begroting geldt voor alle wethouders. Het denken dat er een “potje” is,  is wat de VVD betreft verleden tijd.