VVD vraagt aandacht voor Vaccinaties in Bloemendaal

De mazelen, hepatitis en meningokokken. Steeds vaker steken deze infectieziekten namelijk de kop op. Ook in Nederland. Er heerst onrust, dat is ook op te maken uit de landelijke pers. Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kinderen niet te laten vaccineren of hechten hier minder belang aan waardoor kinderen niet gevaccineerd worden. Recentelijk was nog in het nieuws dat kinderen die niet gevaccineerd zijn, worden geweerd op kinderdagverblijven. In Den Haag voert men de discussie of het laten vaccineren verplicht moet worden gesteld.

Het niet laten vaccineren van kinderen vormt een gevaar voor onze volksgezondheid.

De VVD hecht eraan om goed in beeld te krijgen wat de situatie in de gemeente Bloemendaal is. In Bloemendaal blijkt ongeveer 92% van de kinderen gevaccineerd. Ouders die hun kind niet laten vaccineren krijgen extra informatie over de voordelen van vaccinatie en ouders van kinderen die niet gevaccineerd zijn, kunnen dit later alsnog doen. 

Om de uitbraak van een infectieziekte tegen te gaan, dient echter wel 95% van de kinderen gevaccineerd te zijn. Verder heeft onze gemeente nu niet in beeld hoeveel van de zogenaamde buitenleerlingen (40% van de kinderen op de scholen in Bloemendaal komt van buiten de gemeente) gevaccineerd is. Wel is er een plan van aanpak opgesteld voor het geval een infectieziekte uitbreekt. 

Het is fijn dat er een plan van aanpak is ingeval van een uitbraak. De VVD hecht echter aan de algehele preventie van infectieziekten. Dit betekent dat het percentage gevaccineerde kinderen omhoog moet. Dit betekent ook dat onze gemeente met omliggende gemeenten in gesprek zal moeten gaan om beter zicht te krijgen op het vaccinatiebeleid en wellicht samen met omliggende gemeenten een plan zal moeten maken om alle kinderen gevaccineerd te krijgen. 

Wij sturen aan op proactief beleid. En zullen het onderwerp goed blijven volgen en daar waar nodig om actie vragen. Wordt vervolgd. 

 

Annemieke Kwaaitaal-Robbers

Lid commissie Samenleving