Voorzitterswisseling bestuur netwerk Heemstede- Bloemendaal

Donderdag 15 november jl heeft de ALV plaatsgevonden van netwerk Heemstede-Bloemendaal. Tijdens de vergadering zijn o.a. de fractievoorzitters van VVD-Bloemendaal (Albertine Zoetmulder) en -Heemstede (Eveline Stam) uitgebreid aan het woord geweest. Zij hebben de aanwezige leden bijgepraat over de actuele stand van zaken in de lokale politiek.

Een belangrijke functie van de ALV is de mogelijkheid de fractie in persoon te ontmoeten en te spreken. Er is altijd voldoende ruimte om eventuele vragen te stellen. Hier werd uitgebreid gebruik van gemaakt en gaf de avond een zeer interessant en levendig karakter.

Een ander belangrijk agendapunt was bovengenoemde bestuurswisseling. Na drie jaar voorzitterschap heeft Rob Scholte plaatsgemaakt voor Eelke van Tienhoven. Rob werd uitgebreid toegesproken door vice-voorzitter Carin Prins. Rob werd geprezen voor zijn vele positieve kwaliteiten en de  belangrijke rol die hij heeft gespeeld bij de fusie van VVD Heemstede en Bloemendaal. Voor beide gemeenten was Rob een vraagbaak, luisterend oor en verbinder. Een en ander is mede dankzij de tomeloze inzet van Rob goed op de rit gezet.  De samenwerking tussen beide gemeenten krijgt steeds meer vorm. Leren van en luisteren naar elkaar biedt voor de toekomst een win-win situatie. Kortom over Rob is geen negatief bericht gehoord zoals een van de sprekers memoreerde. 

Eelke is zeker geen onbekende in de gemeente. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezing heeft hij veel voorbereidend werk gedaan in de kandidaatsstellingcommissie voor de gemeente Bloemendaal. Voor zijn verhuizing naar Overveen was hij actief in Amsterdam. O.a. als duoraadslid in Amsterdam West. Kortom een gedroomde opvolger voor Rob. In zijn maidenspeech heeft Eelke zijn vele plannen uiteen gezet voor de toekomst, denk hierbij aan ledenbeleid, heldere communicatie en organisatie van activiteiten. Kortom er is werk aan de winkel. De avond werd afgesloten met een toast op de vertrekkende en de nieuwe voorzitter.