VVD omarmt plannen Vogelenzang Vitaal

Vogelenzang Vitaal wordt mogelijk doordat de voetbalvereniging SV Vogelenzang minder ruimte nodig heeft. Van drie grasvelden gaat de voetbalvereniging naar één kunstgrasveld en één natuurgrasveld. De tennisvereniging schuift door naar het vrijkomende veld. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om aan de zuidstrook 72 woningen te bouwen. De dorpskern blijft een groen karakter houden met een centrale plaats voor school en speeltuin. 

Wat betreft het woningbouwprogramma kiest de VVD voor de vitale variant. Dit woningbouwprogramma levert naar verwachting de grootste bijdrage aan de vitaliteit van het dorp. Het programma maakt verjonging mogelijk, ook doordat doorstroming mogelijk wordt. Het aandeel goedkope koopwoningen is bedoeld voor starters en/ of mensen met een middeninkomen. Voor deze doelgroepen is zeer weinig tot geen aanbod op de bestaande woningmarkt in Vogelenzang. Ook start coöperatie Brederode Wonen binnenkort met de bouw van 21 sociale huurwoningen. Dat wijkt wel af van het streefgetal in Bloemendaal van een derde sociale huur. Wim Brussaard licht toe: “Het vitaler maken van Vogelenzang weegt voor de VVD echter zwaarder. Belangrijk voor de VVD is dat het de steun heeft van het dorp.” De VVD staat ook achter het voorstel om de inzet van de dorpscoördinator via Welzijn Bloemendaal  structureel te maken.

 

Het programma Vitaal Vogelenzang is goed opgepakt. De VVD wil nu dat het ook wordt uitgevoerd. Wat de VVD betreft is dit een van de prioriteiten in deze raadsperiode. De aanpak van Vogelenzang kan ook een succesformule voor andere delen van Bloemendaal zijn waar de vitaliteit beter kan. Het voorstel Vogelenzang Vitaal staat op de agenda van de raadsvergadering van 27 september a.s. De VVD hoopt op brede steun voor het project en ziet graag een voortvarende verdere aanpak.