Goede schoolgebouwen voor goed onderwijs


Bloemendaal heeft een rijke schakering aan onderwijsinstellingen met 16 basisscholen, 3 middelbare scholen en de muziekschool. Dat vloeit voort uit de vrijheid van onderwijs en geeft tegelijkertijd keuzevrijheid. De huisvesting van scholen is voor de gemeente Bloemendaal relatief kostbaar. Bloemendaal heeft niet alleen bijzondere, soms monumentale schoolgebouwen maar betaalt ook voor de kinderen die niet in Bloemendaal wonen. De vergoeding van de rijksoverheid is daar tot op heden niet op afgestemd.

 

De VVD Bloemendaal is verheugd over de consensus onder schoolbesturen voor de plannen maar vraagt prioriteit te blijven geven aan de basisscholen, zeker de basisscholen die in oudere gebouwen gehuisvest zijn, zonder de middelbare scholen en de muziekschool te kort te hoeven doen. De VVD Bloemendaal ziet dat er voor alle scholen genoeg leerlingen zijn om deze op een verstandige manier afzonderlijk te laten voortbestaan. Voor het dorp Bennebroek zal het plan om 250 woningen te bouwen op het terrein van het voormalige Psychiatrisch Centrum een extra impuls geven waar nu al rekening mee gehouden dient te worden. Het plan Vitaal Vogelenzang draagt naar verwachting bij aan voldoende leerlingen voor de Paradijsvogel. 

 

De VVD heeft gevraagd verstandig om te gaan met leerlingenprognoses. Deze vooruitblikken voorspellen al decennialang een afname van de aantallen leerlingen, de werkelijkheid laat juist een omgekeerde trend zien. Goed onderwijs vormt de basis voor de kansen van onze schoolgaande kinderen, daarom blijven wij naast goede faciliteiten ook extra inzetten op muziek- natuur- en sportonderwijs.