De woonvisie niet rijp voor besluitvorming.

Wethouder van Rijnberk (D66) stelde voor terug te keren naar het beleid wat wij eerder afgeschaft hebben: streven naar 1/3 sociale woningbouw, 1/3 midden categorie woningen en 1/3 vrij te bepalen woningtypen. Daar bovenop zou 67% van alle nieuw te bouwen woningen appartementen moeten worden. Dit viel niet goed bij ons, vertegenwoordigers van lopende projecten zoals Dennenheuvel en zelfs woningbouwvereniging Brederode bleek geen voorstander. Tevens werd een lijst van mogelijke bouwlocatie opgenomen waar wij niet mee kunnen leven, wij zijn tegen het opofferen van openbaar groen en het volbouwen van fraaie parken. De VVD-fractie is tegen de voorgestelde woonvisie. Wij denken dat elk project zorgvuldig en met maatwerk beoordeeld moet worden. Daarin past geen rigide beleid en vraagt om een geheel andere en veel liberalere benadering. De gemeente Bloemendaal blijft niet vanzelf mooi groen en blijft niet zomaar van hoge woonkwaliteit. Daar moet je wat voor doen. Een nieuwe woonvisie moet de bijzondere kernkwaliteiten van de gemeente Bloemendaal bewaken en maken wij daarom inzet van de verkiezingen. Met uw steun borgen wij een verstandig ruimtelijk beleid. Kies voor DOEN, kies voor VVD Bloemendaal.