Gezamenlijke verklaring

In haar brief lijkt het er op dat de burgemeester haar tegenpartij is, en niet het openbaar ministerie. Hier past een korte toelichting. De strafzaak gaat namelijk over het eigen handelen van mevrouw Roos. Het college van burgemeester en wethouders besloot tot het opleggen van geheimhouding op bepaalde, aan haar toegezonden stukken. Zij wordt er van verdacht deze geheimhouding korte tijd later te hebben geschonden. De rechtbank Haarlem heeft haar daarvoor veroordeeld. Binnenkort dient het door haar ingesteld hoger beroep.

 

Wij kunnen haar brief niet anders zien dan als een poging om een eventuele definitieve veroordeling in de schoenen te schuiven van de nieuwe burgemeester van Bloemendaal. Dit door te stellen dat zij bepaalde, naar zij meent ontlastende stukken, niet van de burgemeester krijgt. Het feit daargelaten dat niet de burgemeester maar het college hier over gaat, zou mevrouw Roos als juriste moeten weten dat zij in het strafrecht andere wegen moet bewandelen om voor haar zaak van belang zijnde stukken te verkrijgen. In ieder geval zou haar advocaat dat moeten weten.

 

Wij menen dat het op deze manier ten onrechte “aanvallen” van een burgemeester een raadslid onwaardig is, bovendien ook ongepast én beschadigend voor het openbaar bestuur waarvan ook mevrouw Roos deel uit maakt.

 

Henk Schell (fractievoorzitter PvdA)

Martine Wierda (fractievoorzitter GroenLinks)

Leonard Heukels (fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal)

Martijn Bolkestein (fractievoorzitter VVD)

André Burger (fractievoorzitter CDA)

Conny van Stralen (fractievoorzitter D66)