Wim Brussaard


  

persoonlijke gegevens

 naam:                          W.G. (Wim) Brussaard

adres:                          Lage Duin 62, 2121 CH Bennebroek

telefoon:                     06-24106742

burgerlijke staat:         gehuwd, 2 kinderen

  

werkervaring     

Provincie Noord-Holland

Beleidsadvies, projectleiding en programmacoördinatie

Economische Zaken, Zeehavens en Verkeer en Vervoer

Ondernemingsraad (aantal perioden)

                       

Militaire Dienst (1985-1986)

  

Bestuursfuncties  

Secretaris van de VVD-afdeling Bennebroek (1998-2002)

Bestuurslid Stichting Regionale Programmaraad Haarlemmermeer e.o. (1998-2002)