• Logo

  14 februari − Het nieuwe VVD logo. Lees verder

 • VVD zet vrijwilligers Vluchtelingenwerk Bloemendaal in het zonnetje.

  13 februari − Afgelopen vrijdag zette de VVD de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Bloemendaal in het zonnetje tijdens de jaarlijkse taartenactie georganiseerd door VVD Noord-Holland. Lees verder

 • Training Gemeenteraad

  05 februari − Zaterdag 4 februari jl. was er veel belangstelling voor de training Gemeenteraad. O.l.v. Martijn Bolkestein en Eveline Stam werden de aanwezigen bijgepraat over de werkzaamheden van fractieleden. Lees verder

 • Tweede Bloemendaalse Veiligheidsavond, maandag 23 januari 2017.

  17 januari − Onlangs publiceerde de politie voor Bloemendaal de misdaadcijfers over 2016. Er is goed nieuws te melden: de daling van het aantal geregistreerde misdrijven zet voort. Ten opzichte van 2015 zelfs met 29%. Lees verder

 • Bakkie Doen?

  14 januari − Bakkie Doen in Heemstede. Lees verder

 • Bespreek Heemstede - Bloemendaal onder het genot van een bakkie met de VVD

  11 januari − Op zaterdag 14 januari tussen 11.00 uur en 15.00 uur staat de VVD met de Bakkie doen-truck aan de Binnenweg in Heemstede (op het pleintje ter hoogte van nr. 148). Wij willen graag weten wat er speelt in de buurt en hier over in gesprek gaan met de bewoners. Onder het genot van een bakkie komen vaak de leukste gesprekken tot stand, over de meeste uiteenlopende onderwerpen. Wat gebeurt er bij u in de buurt? Wat kan er beter en wat gaat er juist goed. Lees verder

 • Park Vogelenzang in Bennebroek

  11 januari − Bennebroek krijgt een prachtige nieuwe woonwijk met maximaal 250 woningen, vooral in het middensegment, voor evenzoveel gezinnen. Deze woonwijk gaat worden gebouwd op de plaats waar vroeger geestelijke gezondheidszorg was gehuisvest. Hiervan zijn de bestaande gebouwen al enige tijd in onbruik geraakt en dit is een goed moment voor herontwikkeling, ook voor het behoud van de, leegstaande, monumentale gebouwen. De nieuwe woonwijk zal voor een derde bestaan uit sociale huurwoningen en voor de rest uit koopwoningen in het middensegment. Een deel van de nieuwe woningen zal komen in de huidige monumenten, die daartoe worden opgeknapt om te gaan voldoen aan de eisen van deze tijd. Kortom: precies waar Bennebroek en onze gemeente behoefte aan heeft. Lees verder

 • Overveen behoudt huisartsenpraktijk

  23 december − Donderdag 22 december jl. nam de raad een voorstel aan van onze eigen wethouder Nico Heijink dat zorgt dat de huisartsenpraktijk in Overveen behouden blijft. Lees verder

 • Kerstwens 2016

  22 december − VVD Netwerk Heemstede-Bloemendaal wenst u Fijne Feestdagen en een liberaal 2017! Lees verder

 • Geslaagde kerstactie VVD Heemstede-Bloemendaal

  22 december − Kerstactie VVD Heemstede-Bloemendaal 2016 Lees verder

 • Thorbecke-on-tour

  08 december − Discussieavond woensdag 7 december jl. was een zeer geslaagde happening. Op de foto: moderator Alex de Vries, TK-kandidaat Wybren van Haga, scheidend TK-lid Ingrid Caluwé en TK-kandidaat Martijn Bolkestein. Lees verder

 • Democratie onder druk?

  01 december − Woensdag 7 december a.s. om 20.30 uur zullen, onder leiding van moderator Alex de Vries, scheidend Kamerlid Ingrid de Caluwé, kandidaat-Kamerlid Wybren van Haga en kandidaat-Kamerlid Martijn Bolkestein in debat gaan over onze parlementaire democratie. Het openbaar debat vindt plaats in Debatcafé Thorbecke dat voor deze gelegenheid verhuist naar Overveen. De ‘verrassende’ overwinning van Donald Trump, de even verrassende Brexit en het geruchtmakende Oekraïne-referendum lijken goede voorbeelden hoe onze democratieën onder druk staan. Maar is dat echt zo? Voldoet ons parlementaire meerderheidsstelsel goed of schiet het tekort om nijpende maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden? Wat moet er gebeuren om de burger weer het gevoel te geven dat hij wordt vertegenwoordigd? Lees verder

 • Bestuur VVD Heemstede-Bloemendaal

  21 november − Het nieuwe bestuur van netwerk VVD Heemstede-Bloemendaal. Lees verder

 • Motie zebrapad Zandvoorterweg

  04 november − In Aerdenhout werd vorige maand een meisje aangereden terwijl zij overstak op het zebrapad over de Zandvoorterweg in Aerdenhout tussen de Tijo van Eeghenschool en de SAB. De bestuurder van een busje had het zebrapad, het rode licht en het meisje niet gezien. Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  04 november − Op 3 november stelde de gemeenteraad de begroting voor 2017 vast. Bovendien was dit het moment waarop alle fracties hun algemene beschouwingen gaven. Hieronder leest u de spreektekst van de VVD. Lees verder

 • Landgoederennota aangenomen

  28 oktober − Donderdag 27 oktober jl. nam onze gemeenteraad met grote meerderheid (13 stemmen voor, 4 tegen) de Landgoederennota aan, nadat deze via een aantal amendementen verder was aangescherpt. De nota verschaft duidelijkheid over de (on)mogelijkheid van nieuwbouw op historische landgoederen. Woonbestemmingen zijn niet langer mogelijk, terwijl de mogelijkheden voor bijgebouwen en voor het kantoor houden aan huis juist zijn verruimd. De VVD is erg blij met het behaalde resultaat. Lees verder

 • Reactie VVD op landgoederennota

  12 oktober − VVD Bloemendaal heeft uitgekeken naar deze landgoederennota. Wie zien het als houvast voor ambtenaren om onze historische landgoederen te behouden. Daarvoor moet het nog wel worden aangescherpt. We zullen daartoe een amendement indienen in de aanstaande raadsvergadering. Lees verder

 • Afvalscheiding: VVD blijft kiezen voor goede service

  04 oktober − In de commissie kwam het college met de waarschuwing dat we niet met de huidige manier van afval inzamelen kunnen doorgaan, omdat we onze targets voor afvalscheiding niet halen. Het systeem zou daardoor te kostbaar worden als we geen aanpassingen zouden doen. Lees verder

 • Buitenplaats moet geen binnenplaats worden.

  29 september − Deze donderdag vergadert de gemeenteraad van Bloemendaal over een op het eerste gezicht vrij droog en technisch voorstel: het vaststellen van de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. Toch kan het ongewijzigd aannemen van dit voorstel straks grote gevolgen hebben voor de locaties die daarin staan genoemd. Lees verder

 • Open netwerkpartij van start.

  03 juni − Open netwerkpartij van start. Lees verder